Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Zawadzki
Al. Wojska Polskiego 40/6
71-475 Szczecin

tel. +48 600 37 39 38
tz@kancelaria-zawadzki.eu

NIP: 929-171-27-08
REGON: 362933659

Oferta

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę w zakresie:

  1. doradztwa prawnego,

  2. reprezentacji przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, jak również organami administracji publicznej,

  3. wszelkiego rodzaju negocjacjach biznesowych,

  4. udzielania porad prawnych,

  5. sporządzania pism i opinii prawnych,

  6. opiniowania wszelkiego rodzaju dokumentów prawnych (w tym statutów, uchwał, regulaminów, zarządzeń).

Klienci indywidualni:

W ramach obsługi prawnej dla Klientów indywidualnych świadczymy usługi w zakresie doradztwa prawnego, reprezentacji przed urzędami i sądami wszystkich instancji, mediacji prawnych oraz przygotowywania umów i opinii prawnych. Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje świadczenie pomocy prawnej w każdej dziedzinie prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, spraw spadkowych, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

Rozumiejąc specyfikę pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób prywatnych, dbamy o najwyższy poziom świadczonych usług, w tym o zachowanie bezwzględnej dyskrecji i dochowania tajemnicy powierzonych Kancelarii informacji.

Obsługa przedsiębiorców:

  • obsługa w ramach jednorazowego zlecenia

lub

  • obsługa prawna przedsiębiorstw w ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia w ramach wspólnie ustalonej z Klientem liczby roboczogodzin pozwala na uzyskanie szerokiego wsparcia prawnego na każdym etapie prowadzonej działalności przy zachowaniu kontroli ponoszonych kosztów.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w stałej miesięcznej wysokości, określonej w umowie. Zaletą takiego rozwiązania jest kompleksowa obsługa przedsiębiorcy, mogąca obejmować między innymi świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego, przygotowywania dokumentacji prawnej, monitoringu wierzytelności Klienta oraz prowadzenia postępowań sądowych.

Klient jest stale informowany o stanie prowadzonych spraw, co pozwala na bieżącą kontrolę postępów w ramach prowadzonych przez Kancelarię postępowań.

 
© 2016 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Zawadzki