Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Zawadzki
Al. Wojska Polskiego 40/6
71-475 Szczecin

tel. +48 600 37 39 38
tz@kancelaria-zawadzki.eu

NIP: 929-171-27-08
REGON: 362933659

Oferta specjalna dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

Właściwa obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej jest niezwykle istotna, biorąc pod uwagę zarówno zagwarantowanie skutecznej windykacji należności, jak i zapewnienie prawidłowego stanu prawnego nieruchomości.

Doświadczenie zdobyte podczas kilkuletniej obsługi wspólnot mieszkaniowych na terenie Szczecina, oraz uzyskany wpis na listę zarządców nieruchomości, zapewni w pełni kompleksową obsługę prawną Państwa nieruchomości oraz najlepsze zabezpieczenie interesów właścicieli lokali.  

Kancelaria proponuje zawarcie stałej współpracy w zakresie bieżącej obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, w tym m.in.:

 • windykacji należności,

 • udziału w postępowaniach związanych z wyodrębnieniem nowych lokali we wspólnotach mieszkaniowych (w tym z zakresu tzw. adaptacji),

 • bieżącej obsłudze prawnej nieruchomości,

 • przygotowywaniu umów cywilnoprawnych,

 • opracowywaniu regulaminów i statutów Wspólnot,

 • przygotowywaniu projektów uchwał Wspólnot,

 • dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

 • reprezentacji Wspólnot w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

 • bieżące doradztwo prawne,

 • prowadzenie spraw dotyczących wad w budynkach i sporów z wykonawcami robót budowlanych oraz innych usług,

 • reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa budowlanego, rzeczowego (w tym między innymi służebności przejazdu i przesyłu),

W przypadku podjęcia przez Państwa współpracy z Kancelarią, już teraz pragniemy Państwu zaoferować pakiet pierwszych 5 godzin obsługi prawnej w cenie 100 zł + VAT.

Serdecznie zapraszam do współpracy!

 
© 2016 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Zawadzki